Matcha

Thông báo xóa truyện Matcha

Đúng vậy, mình sẽ xóa truyện này khỏi nhà mình Do hôm nay lúc lướt web chơi chơi, chợt thấy truyện nhà mình được repost trên trang nhà khác, cụ tỉ là trang Tổng hợp đam mỹ hoàn (tonghopdammyhoan.com). Rồi sau khi trò chuyện một hồi với ad fanpage nhưng không đạt được kết quả… Continue reading Thông báo xóa truyện Matcha