Posted in Quy Khê Thập Nhị Lý

Nhị

998c4947d9ce52360b2036731cba37de

Tên làm thuê tiệm bán quan tài góc ngõ thương chàng thiếu tay phải, lại thấy chàng quy củ phép tắc, hiền lành, lương thiện, cần kiệm, chịu khó nên giúp chàng chép đơn hàng lại chỉnh tề ngay ngắn. Trần Yên cảm kích vô cùng.

Continue reading “Nhị”