Posted in Khung giờ vàng

Khung giờ vàng

City-hazy-blurred-unsharp-night-rain-1920x1080

Khung giờ vàng

Tên gốc: Bát điểm đương

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Biên dịch: Thiên Nhai

Thể loại: Đam mỹ, truyện ngắn, hiện đại, lãng mạn, có bi có hài,  1×1, HE.

Nguồn: Baidu

Tác phẩm được dịch với mục đích phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, mong mọi người không mang ra khỏi đây!

*Tên gốc là “Bát điểm đương”, ý chỉ khung giờ vàng hay khung phát sóng 8 giờ tối các ngày trong tuần. Khung này thường là những bộ phim lôi cuốn nhất, hấp dẫn nhất “cẩu huyết” nhất mà các bà các mẹ bên Tàu thích xem.

Mục lục

01 – 05

06 – 10            11 – 15

16 – 20            21 – 25            26 – 30

— Hoàn —

14/9/2018 – 12/10/2018

Author:

随风而走 随梦而飞

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.