Khúc Cầu Siêu Của Bạc

KHÚC CẦU SIÊU CỦA BẠC

KHÚC CẦU SIÊU CỦA BẠC Tên gốc: 銀のレクイエム Tên tiếng anh: Requiem argenté Tác giả: Yoshihara Rieko Dịch: Thiên Nhai Biên Tập: Thiên Nhai Truyện dịch từ bản tiếng Trung, lấy nguồn trên Baidu. Truyện được dịch với mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả, mong mọi người không… Continue reading KHÚC CẦU SIÊU CỦA BẠC