Quy Khê Thập Nhị Lý

QUY KHÊ THẬP NHỊ LÝ – NGÕ NAM KHA

QUY KHÊ THẬP NHỊ LÝ- NGÕ NAM KHA Tên gốc: 归溪十二里之南柯巷 Nguồn: Baidu Tác giả: Diệm Cử Dịch: Thiên Nhai Biên Tập: Thiên Nhai Thể loại: Đam mỹ, hệ liệt, cổ phong, Ấm áp, 1×1, HE. Tác phẩm được dịch với mục đích phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, mong mọi… Continue reading QUY KHÊ THẬP NHỊ LÝ – NGÕ NAM KHA